MAĢISKAIS KVADRĀTS. Darba materiāls

 

Darba materiāls no Ilonas Brūveres cikla raidījuma, LTV autorprogrammas MAĢISKAIS KVADRĀTS,
kas 30 raidījumos sniedz ieskatu Eiropas un pasaules kultūras aktualitātēs. © 2003