Ilonas Brūveres TV autorprogrammas cikls LĪNIJA. Darba materiāls

Par modes  mākslinieka Bruno Birmaņa Nepieradinātās modes asamblejas norisi.
Ar  Hariju Spanovski un Ilonu Brūveri. 1991. gads. LTV1