ACU MIRKLIS. Darba materiāls

 

TV portretraidījumu ciklā ACU MIRKLIS LTV1
Redaktore un režisore Ilona Brūvere
Tērpu mākslinieka Roberta Krauzes portrets
© 1997